29 | 10 | 2020

Velkommen til Rishøj IF Svømmeafdeling

Generalforsamling 2014

Husk Generalforsamling d. 13. marts kl 19:00 i Rishøj-hallen

 

Dagsorden:

 

 1. Formanden byder velkommen
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens beretning
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab
 6. Indkomne forslag ( skal være formanden skriftligt i hænde senest 3. marts 2014)
 7. Fastlæggelse af kontingent samt budget for 2014.
 8. Valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer

Næstformand                     Finn Olsen                          Modtager ikke genvalg

Best. Medlem                     Jesper Ingemann                 Modtager genvalg

Suppleant 1 år                                                                 På valg                               

 1. Eventuelt
  • Stemme og adgangsberettigede ved generalforsamlingen er alle hovedafdelingens og svømmeafdelingens medlemmer.
  • Medlemmer under 14 år er stemmeberettigede ved en af deres forældre og er ikke valgbare for det fyldte 17 år.
  • Formand og næstformand skal være fyldt 18 år